Kontakt

Non-profit

Optymalizuj działania,
wspieraj efektywniej

Ostatnie miesiące były dla wielu osób mieszanką niepewności i nadziei. Pomaganie innym stało się niezwykle ważne, a ludzie zaczęli się intensywniej angażować w różne działania, szczególnie organizowane oddolnie. Niektóre inicjatywy miały charakter doraźny, inne przekształciły się w długoterminowe projekty.

Mimo utrudnień i “nowej normalności”, fundacje i inne OPP (lub NGO) nieustannie mierzą się z typowymi dla siebie wyzwaniami zarządczymi i organizacyjnymi. Wciąż istotne jest efektywne (i gwarantujące bezpieczeństwo) wykorzystanie możliwości wolontariuszy, skuteczne pozyskiwanie środków na działalność statutową i bezproblemowe rozliczenia.

Salesforce, rozpoznawalna na całym świecie platforma CRM, od ponad 16 lat rozwija narzędzia odpowiadające na potrzeby organizacji non-profit. Salesforce.org realizuje ten obszar w zdecydowanej większości w ramach działalności pro publico bono, oferując instytucjom niekomercyjnym darmowy dostęp. Skorzystało z niego już ponad 26000 organizacji na świecie.

Nasze wdrożenia

W czym pomoże Twojej
organizacji Nonprofit Cloud?

Lista funkcjonalności oferowanych przez platformę jest długa i pozwala na pełne wysycenie potrzeb organizacji non-profit. Zapewnia m.in.:

możliwość efektywniejszej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji

lepsze zarządzanie programami

tworzenie portali dla darczyńców oraz wolontariuszy

skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy na działalność

tworzenie widoku 360 stopni darczyńcy i powiązanego z nim otoczenia (wraz z historią wpłat, informacją o celach i kwotach dotacji)

agregację wpłat na określone cele z różnych źródeł, np:

 • kampanii prowadzonych przez organizację
 • portali fundraisingowych (np. siepomaga.pl, zrzutka.pl)
 • kont bankowych
 • poleceń Zapłaty
 • przekazów pochodzących z 1%

integrację i migrację danych z systemów bankowych, Urzędu Skarbowego i innych źródeł

optymalizację i automatyzację kluczowych procesów, tj.:

 • zarządzanie wielokanałowymi kampaniami fundraisingowymi
 • obsługa wpłat cyklicznych od darczyńców
 • programy wolontariatu, m.in.: zarządzanie wolontariuszami, rekrutacją, umowami i programami
 • tworzenie kampanii marketingowych, segmentacja darczyńców po obranych miernikach (np. częstotliwość lub wysokość wpłat)
 • raportowanie i analiza darczyńców (również zaawansowane procesy)
 • wysyłki listów poleconych i email (w związku z 1%, podziękowaniami, innymi okazjami)
Platforma daje możliwości wielorakich integracji, m.in. z systemami płatności (PayU, DotPay, Paypal) oraz z narzędziami IT już istniejącymi w organizacji. Pozwala również na migrację wyciągów bankowych i tworzenie historii wpłat.

Zrozum Darczyńców, 
dostrzegaj wzorce

Twórz widoki 360 stopni poszczególnych Darczyńców, korzystając z technologii Salesforce i pakietu Nonprofit Success Pack (NPSP).

Połączenie danych, pochodzących z wyciągów bankowych oraz uzyskanych dzięki integracji z systemami płatności takimi jak PayU, DotPay czy PayPal, pozwala na stworzenie pełnych widoków osób wpłacających. Może on uwzględnić również ich otoczenie (np. dzięki ustawieniu relacji pomiędzy darczyńcami posługującymi się tym samym adresem lub kontem bankowym).

Narzędzia zbierają wszystkie kontakty i aktywności podejmowane przez określoną osobę. Dzięki widokowi na pełną historię wpłat, znacznie łatwiej jest analizować zaangażowanie poszczególnych darczyńców oraz odpowiednio reagować na zauważone zmiany we wzorcach postępowania. Można szybciej i lepiej odpowiadać na obniżenie poziomu zaangażowania, m.in. tworząc automatyczną komunikację. Z drugiej strony - okazywać wdzięczność, doceniać i zachęcać do angażowania kolejnych osób po zaobserwowaniu wzrostu aktywności.

Dbaj o wartość dla Darczyńców

Darczyńcy (i inne osoby wspierające fundację) oczekują określonego poziomu “obsługi”. Dotyczy to również zaangażowania w budowanie relacji, przybierającego formy znane im z rynku komercyjnego (np. do których zostali przyzwyczajeni przez marki). 

Cyfrowa obecność fundacji powinna odzwierciedlać współczesne normy i trendy. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do aktywności marketingowych i wspierających budowanie relacji, do których zalicza się m.in.: spersonalizowana komunikacja, korzystanie z kanałów mobilnych oraz social media.

Narzędzia wspierające fundraising, opracowane przez Salesforce.org, pomagają zwiększać zaangażowanie darczyńców, co przekłada się na stabilizację napływu funduszy dla fundacji, a może nawet wpłynąć na podniesienie ich poziomu.
Dzięki narzędziom dostępnym na NonProfit Cloud, telefoniczne kampanie outbound, personalizacja komunikacji e-mail, planowanie i wdrażanie aktywności w kanałach mobilnych stanie się prostsze i szybsze.

Pozyskuj, wspieraj i motywuj wolontariuszy

Wolontariusze pełnią w fundacjach kluczową rolę, poświęcając swój czas i energię. Jednak, aby działać efektywnie, potrzebują narzędzi i wsparcia w realizacji codziennych zadań.

Organizacje nieustannie rozwijają swoje zespoły i wkładają duże zaangażowanie w pozyskiwanie kolejnych osób do współpracy. Platforma opracowana przez Salesforce.org umożliwia intuicyjne zarządzanie procesem rekrutacji wolontariuszy. Dzięki rozwiązaniom automatyzującym, zadanie to zabiera mniej czasu oraz staje się prostsze.

Korzystając z Salesforce Community Cloud, fundacja może stworzyć platformę wspierającą współpracę pomiędzy wolontariuszami. Gwarantuje ona dostęp do organizowania grup dyskusyjnych i uprawnień moderatorskich (zarówno dla wybranych obszarów treści, jak i do całej platformy) dla ponad 10 tysięcy użytkowników, całkowicie bez kosztów licencji.

Powiedz światu o swojej organizacji

Istnienie organizacji non profit zależy przede wszystkim od zaangażowania ludzi - zarówno darczyńców jak i wolontariuszy. Kluczowym, ale i wymagającym zadaniem, jest dotarcie do osób, którym misja fundacji będzie na tyle bliska, by zechcieli z nią związać swój czas, energię i możliwości finansowe.
Skuteczność kampanii zależy od oparcia ich na adekwatnych dla danej branży i prawdziwych danych (Data Driven Marketing). Dzięki wbudowanym narzędziom służącym do zarządzania: kampaniami, zbiórkami, darczyńcami i landing page’ami, Salesforce NonProfit Cloud staje się centralnym źródłem prawdy o wszystkich działaniach fundacji. Uzyskanie widoku 360 stopni w jednej konsoli, pozwala na lepszą analizę i segmentację wszystkich osób (obecnych i potencjalnych darczyńców oraz wolontariuszy). Dzięki tej technologii, możliwa staje się precyzyjna wysyłka spersonalizowanych wiadomości, dołączanie grup i osób do rozbudowanych kampanii, a także eksportowanie kontaktów do systemów zewnętrznych (jeśli to w nich zachodzą procesy marketingowe).

Zadbaj o płynną obsługę spraw

Niezwykle istotne są też osobiste doświadczenia, których źródłem są poszczególne kontakty z daną organizacją. Salesforce Service Cloud oferuje zestaw narzędzi służący do obsługi darczyńcy w trybie omnichannel. Można dzięki nim usprawnić zarówno kwestie związane z wpłatami, jak i informacje o interwencjach lub innych sytuacjach. Zapewnienie zróżnicowanych i otwartych (dostępnych) kanałów komunikacji pozwala na przyspieszenie zgłaszania i rozwiązywania przez fundację zasygnalizowanych jej problemów.

Odpowiedz na kilka pytań i przekonaj się,
czy NonProfit Cloud jest dla Ciebie:

1.
Czy dysponujesz narzędziem zbierającym i zestawiającym informacje o darczyńcach w jednym widoku?
2.
Czy poza wiedzą o relacjach, którymi dysponują osoby w zespole fundacji, jesteś w stanie wskazać darczyńców, którzy wspierają inicjatywę od dawna, a którzy dopiero do Ciebie dołączyli?
3.
Czy posiadasz jedno narzędzie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące wpłat darczyńców i komunikacji prowadzonej z nimi przez fundację?
Jeśli na powyższe pytania odpowiedź brzmi “nie”, pracę usprawniłoby narzędzie oferujące widok 360 stopni darczyńców. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na poznanie historii wpłat, lecz również na korelację ich liczby i częstotliwości z prowadzoną komunikacją. Daje też szansę na wskazanie osób, których zaangażowanie mogłoby przyjąć szersze formy.
4.
Czy martwi Cię kwestia RODO, zarządzania zgodami, ochrony danych darczyńców i wolontariuszy?
5.
Czy składanie cyklicznych raportów z działalności Twojej organizacji (w tym rozliczeń finansowych) wymaga dużo czasu i zaangażowania?
6.
Czy myślisz o tym, jak można byłoby usprawnić i uprościć raportowanie?
Jeśli na powyższe pytania odpowiedź brzmi “tak”, dużym wsparciem okazałby się system umożliwiający dynamiczną pracę na zebranych danych, a jednocześnie posiadający funkcjonalności związane z ochroną danych osobowych, zapewniający anonimizację i bezpieczeństwo danych wrażliwych.
7.
Czy zależy Ci na zmniejszeniu liczby operacji wykonywanych manualnie?
8.
Czy myślisz o tym, jak usprawnić pracę zespołu, zwiększyć efektywność poszczególnych osób oraz wzmocnić ich wiarę i poczucie sensu?
9.
Czy brakuje Ci narzędzi do skalowania pracy fundacji, a masz poczucie, że bardzo by pomogły w chwilach, gdy zadań jest zdecydowanie więcej?
Jeśli na powyższe pytania odpowiedź brzmi “tak”, rekomendujemy cyfryzację i automatyzację procesów wewnętrznych. Nawet, jeśli zmiany początkowo budzą obawy zespołu, ostatecznie odczuwalna ulga wynagrodzi wysiłek włożony we wdrożenie nowych systemów.

Sprawdź koszty

Każda organizacja non-profit otrzymuje od Salesforce.org 10 licencji Salesforce Sales lub Service Cloud, wraz z pakietem Salesforce NonProfit Success Pack, całkowicie za darmo. Kolejni użytkownicy mogą uzyskać znaczny rabat.
Skontaktuj się z nami
menucross-circlearrow-left-circlearrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram