Kontakt

Edukacja

Zarządzanie procesami
lekkie jak chmura

Wesprzyj uczelnię 2.0 rozwiązaniem klasy 4.0

Cyfrowy Kampus

Sprawne zarządzanie uczelnią wymaga troski o wiele obszarów: organizacyjnych, finansowych, sprawozdawczych.

Mamy krzepiącą wiadomość. 

Istnieje narzędzie, które pozwala zebrać kluczowe procesy w jednym miejscu i znacząco zwiększyć poziom kontroli nad nimi. “Cyfrowy Kampus” to nowoczesne, zintegrowane rozwiązanie oparte o platformę Salesforce.

Obszary, którymi można sprawniej zarządzać dzięki narzędziu Salesforce, opracowanemu pod kątem potrzeb Uczelni:

 • komunikacja marketingowa
 • administracja i sprawozdawczość
 • rekrutacja kandydatów
 • e-umowy
 • elektroniczna teczka studenta
 • e-Dziekanat
 • ewaluacja dydaktyki
 • współpraca z biznesem
 • zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
 • e-Biuro karier
 • e-Absolwent / portal absolwenta
Rozwiązanie działa w. “chmurze” i jest dostępne z dowolnego urządzenia (komputera, tabletu, smartfona) z dostępem do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania oraz inwestycji w infrastrukturę.

Z jednolitego rozwiązania korzystają kandydaci, studenci, absolwenci oraz pracownicy.

Wdrożenie można przeprowadzić na wiele sposobów - od wybranych obszarów czy procesów, przez plan stopniowej integracji i przejmowania funkcji dotychczas stosowanych narzędzi, aż do zmiany globalnej.

Porozmawiajmy o potrzebach

Wsparcie administracyjne

Jak można usprawnić i częściowo zautomatyzować procesy administracyjne, uwzględniające wiele aspektów?

Pomocna jest Centralna Baza Danych, agregująca wszystkie informacje i zapewniająca holistyczne spojrzenie. Zebranie danych w jednym miejscu ogranicza liczbę procesów służących sprawozdawczości i przekłada się na możliwość podejmowania lepszych decyzji, w krótszym czasie.
 • infrastruktura
 • majątek
 • patenty
 • projekty badawcze
 • pozyskiwanie i rozliczanie funduszy
 • sprawozdawczość
Jakie obszary można usprawnić?
Zarządzanie sprawami studenckimi (e-Dziekanat)
Mienie uczelni
Procesy zakupowe i zamówienia publiczne
Zarządzanie projektami naukowymi i towarzyszącymi im kwestiami (rozliczeniowymi, sprzętowymi, administracyjnymi)
Śledzenie rozwoju zrealizowanych projektów (np. komercjalizacja)
Analiza jakości pracy badawczej prowadzonej przez pracowników
Wskazywanie osób o szczególnych predyspozycjach i/lub umiejętnościach

Chcesz usprawnić procesy?
Spójrzmy na nie

Rekrutacja

Jak zwiększyć przypływ kandydatów i podnieść poziom ich doświadczeń rekrutacyjnych?

Spersonalizowane i zautomatyzowane kampanie marketingowe dotrą do kandydatów z informacją o ofercie uczelni. Do osiągnięcia sukcesu ważny jest moment i częstotliwość prowadzonej komunikacji. Równie istotny jest wygląd systemu rekrutacyjnego oraz intuicyjność jego obsługi. 

Większość kandydatów na studia wyższe jest przyzwyczajonych do systemów i aplikacji spełniających wysokie standardy projektowania użytkowego. W rynkowych rozwiązaniach dużą uwagę przykłada się do doświadczeń użytkownika, zapewnienia mu maksymalnie uproszczonego i możliwie przyjemnego procesu (rejestracji, zakupu itp.). Dokładnie w ten sam sposób należy podejść do prowadzonych rekrutacji.
Czego oczekują kandydaci
Czytelnej strony wizualnej
Prostych kroków rekrutacyjnych
Dostępności kluczowych informacji
Różnych form płatności
Informacji o postępach procesu

Education Cloud pozwala na skuteczne dotarcie do kandydatów i zapewnienie im optymalnej ścieżki rekrutacyjnej.

Zastanawiasz się, jak to wygląda w praktyce?
Zapytaj nas

Biuro karier

Rozwinięta sieć współpracy z pracodawcami jest jednym z czynników rynkowego sukcesu uczelni. Jak sprawić, żeby oferta Biura Karier przyniosła korzyści dla studentów, a przedsiębiorstwa przekazywały kolejne oferty?

Kluczowe jest skuteczne zarządzanie stanowiskami i studentami, zapewniające maksymalne dopasowanie pod względem oczekiwań obu stron.

Do osiągnięcia takiego efektu niezbędne jest posiadanie rozwiązania, które nie tylko przechowuje ogłoszenia (wymagania) i profile studentów (kompetencje, umiejętności), ale też w skuteczny sposób je dopasowuje oraz uczy się na podstawie sukcesów i błędów w dokonanych zestawieniach.

Wirtualna platforma umożliwiająca kontakt pracodawców ze studentami, koordynowany przez osoby odpowiedzialne za Biuro Karier, pozwala na realizację atrakcyjnych praktyk w ramach studiów. Przebieg procesu ułatwiają “cyfrowe formalności”, jak np. e-umowy.

Chcesz poznać szczegóły? 

Porozmawiajmy

CRM dla Edukacji

W ostatnich latach zdecydowanie zmieniły się wymagania, które mają spełniać szkoły wyższe. Akcenty zostały przeniesione na prace badawcze oraz badawczo-rozwojowe, realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Pojawił się profil praktyczny realizowanych kierunków studiów, doktoraty wdrożeniowe, dofinansowania i projekty ministerialne nastawione na współpracę nauki z biznesem.

Zarządzanie powyższymi obszarami może być wspierane przez odpowiednie narzędzie informatyczne.

Systemy typu CRM służą zarządzaniu relacjami w sposób zorganizowany, skuteczny i pozwalający na osiągnięcie maksymalnych korzyści ze współpracy z innymi podmiotami. Dotyczy to zarówno przedstawicieli biznesu, jak i różnego rodzaju instytucji.

Zależy Ci na rozwoju współpracy?

Spotkajmy się
menucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram