Platforma e-commerce do sprzedaży kursów i ścieżek edukacyjnych realizowanych przez Uniwersytet SWPS

Siedziba główna: Warszawa, Polska
Ilość studentów: 17 500 na poziomie licencjackim, podyplomowym i doktoranckim
Ilość kampusów: 5, położone w głównych polskich miastach

Trend uczenia się przez całe życie (lifelong learning) i częste przypadki zmian kariery w odpowiedzi na turbulencje rynku pracy, wpływa na częstsze wybory krótszych formatów edukacyjnych, w porównaniu do tradycyjnych programów licencjackich i studiów magisterskich.

Dostępność nieformalnych i krótszych kursów doprowadziła do opuszczenia szkolnictwa wyższego przez znaczną liczbę osób. Kursy te pozwalają uczniom szybko zdobyć wiedzę, która zaspokaja ich potrzebę specjalizacji w określonej, wąskiej dziedzinie. Rynek e-learningowy jest wyceniony na 198,2 miliarda USD w 2022 r. Przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie wartość 602,0 miliarda USD. Uniwersytet SWPS rozpoznał tendencję do przechodzenia do krótszych formatów edukacyjnych i postanowił skutecznie wykorzystać zasoby wiedzy specjalistycznej.

Wyzwanie:

Stworzenie łatwej w użyciu platformy eCommerce. Opracowanie przyjaznej dla użytkownika platformy eCommerce. Dostosowanie platformy Salesforce do wymagań projektowych. Zapewnienie, że platforma jest łatwa w użyciu i spełnia określone wymagania, jednocześnie jej płynna integracja z istniejącymi systemami wymaga starannego planowania i wiedzy specjalistycznej.

Spełnianie wymagań rynku. Stworzenie krótszego formatu edukacyjnego, który odwołuje się do wymagań rynku. Możliwość oferowania dedykowanych kursów, które zapewniają cenną wiedzę w skróconym formacie przy jednoczesnym zachowaniu jakości edukacji.

Odkrywanie nowych źródeł przychodów. Znalezienie innowacyjnych sposobów popularyzacji nauki, generowania dodatkowych przychodów. Zidentyfikowanie możliwości oferowania specjalistycznych kursów, współpracy z przemysłem i tworzenia łatwo dostępnych treści edukacyjnych, co wymaga strategicznego myślenia, badań rynku i kreatywnych modeli biznesowych.

Rozwiązanie:

Spersonalizowana platforma eCommerce. Opracowaliśmy najnowocześniejszą, przyjazną dla użytkownika platformę eCommerce, zaprojektowaną w celu spełnienia unikalnych wymagań uniwersytetu, opartą na naszym doświadczeniu Salesforce i Education Cloud. Wykorzystując możliwości Lightning Web Components (LWC) i framework Salesforce Lightning Design System, stworzyliśmy intuicyjny UX interfejsu, zapewniający łatwość nawigacji i pozytywne wrażenia użytkownika (https://kursy.swps.pl).

Zarządzanie dynamicznym katalogiem kursów. Wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania katalogiem kursów, umożliwiając łatwe aktualizacje, uzupełnienia kursów przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego i przyjaznego interfejsu użytkownika, zgodnie z systemem projektowania Salesforce.

Zoptymalizowane doświadczenia pod kątem urządzeń mobilnych. Platforma została zaprojektowana tak, aby była w pełni responsywna i zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, zapewniając kursantom spójne i przyjazne doświadczenia na różnych rozmiarach ekranów, przy jednoczesnym wypełnieniu zasad Salesforce Lightning Design System, w celu osiągnięcia spójnego i estetycznego efektu wizualnego.

Platforma Salesforce. Platforma eCommerce płynnie zintegrowana z platformą Salesforce i Education Cloud, umożliwia kompleksowe wykorzystanie danych i funkcjonalności dostosowanych do potrzeb instytucji edukacyjnych.

Wielokanałowa komunikacja z klientem. Platforma eCommerce wykorzystuje Salesforce Marketing Cloud do dostarczania klientom spersonalizowanych i ukierunkowanych wiadomości za pośrednictwem różnych kanałów, w tym wiadomości e-mail i SMS-ów.

Bezpieczna integracja bramek płatności. Zintegrowaliśmy zaufane i bezpieczne bramki płatności, umożliwiając studentom dokonywanie szybkich transakcji online z wieloma sposobami płatności. Zapewniło to sprawny i bezpieczny proces transakcyjny.

Personalizowane rekomendacje. Platforma wykorzystuje spersonalizowane rekomendacje oparte na indywidualnych preferencjach, wcześniejszych rejestracjach oraz AI, zwiększając możliwości odkrywania i wyboru kursów przez klienta.

Monitorowanie postępów w nauce. Klienci uzyskali dostęp do spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, w którym mogą śledzić swoje postępy w nauce, przeglądać ukończone kursy oraz certyfikaty i uzyskać odpowiednie zasoby, zapewniając lepsze doświadczenia edukacyjne.

Kluczowe funkcjonalności rozwiązania:

Uniwersytet może z powodzeniem wykorzystać łatwą w użyciu platformę eCommerce opartą o Salesforce, aby adresować wyzwania rynku edukacyjnego. Spełnia to zapotrzebowanie na krótsze formaty edukacyjne, zapewnia cenną wiedzę oraz jej dostępność dla szerszego grona klientów, a także wygodne możliwości zakupowe. Ponadto umożliwia zbadanie nowych źródeł dochodu poprzez monetyzację zasobów wiedzy, przyczyniając się do popularyzacji nauki i zrównoważonego rozwoju uniwersytetu.

 • Platforma eCommerce do krótkich form edukacyjnych.
 • Cennik, procesy zamówień, fakturowanie i bramki płatności.
 • Zarządzanie katalogiem kursów.
 • Śledzenie postępów w nauce.
 • Zarządzanie klientami za pośrednictwem programów lojalnościowych.
 • Komunikacja z klientem za pośrednictwem poczty e-mail i powiadomień SMS.
 • Oceny kursów i prowadzących.
 • Profile prowadzących.
 • Tworzenie ścieżek edukacyjnych i certyfikacyjnych.
 • Polecane oferty produktów.
 • Możliwość raportowania.
 • Zarządzanie rekomendacjami kursów i organizacji uniwersyteckich.
 • Platforma RWD (Responsive Web Design) dostosowana do różnych ekranów, które umożliwiają dostęp mobilny.

Efekt biznesowy:

Ulepszone doświadczenia uczniów. Dostosowana platforma eCommerce, wraz z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i zoptymalizowanym doświadczeniem mobilnym, znacznie polepszyła ogólne wrażenia studentów. Kursanci mogą łatwo poruszać się po platformie, wynajdować odpowiednie kursy i zapisywać się na nie w dogodnym dla nich momencie, co prowadzi do wyższego poziomu satysfakcji i zaangażowania w edukację.

Zwiększona liczba rejestracji na kursy. Dzięki dynamicznemu systemowi zarządzania katalogiem kursów i spersonalizowanymi zaleceniami ich dotyczącymi uniwersytet odnotował wzrost liczby rejestracji na kursy. Studenci otrzymują dostosowane rekomendacje na podstawie ich preferencji, wcześniejszych zapisów i ich celów uczenia się. To skutkuje wyższym wskaźnikiem aktywności i bardziej wydajnym procesem wyboru kursu.

Podwyższony poziom generowania przychodów. Wdrożenie platformy eCommerce, zintegrowanej z Secure Payment Gateways, ułatwiło płynne i niezawodne transakcje online. Spowodowało to usprawniony proces płatności i zwiększenie generowania przychodów dla uniwersytetu poprzez zakupy kursów.

Skuteczne zarządzanie kursami. Kompleksowy system zarządzania katalogiem kursów upraszcza procesy aktualizacji, dodawania i wycofywania kursów. Ta wydajność zarządzania kursami oszczędza czas i zasoby dla personelu uniwersytetu, co pozwala im skupić się na zapewnianiu wysokiej jakości edukacji.

Podejmowanie decyzji opartych na danych. Integracja platformy eCommerce z platformą Salesforce, w tym Education Cloud, zapewniła uniwersytetowi dostęp do kompleksowych danych i analizy. To podejście oparte na danych pozwala uniwersytetowi na podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację ofert kursów i dostosowywanie programów edukacyjnych w celu zaspokojenia ciągle ewoluujących potrzeb studentów.

Ulepszony wizerunek marki i konkurencyjność. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania technologiczne, uniwersytet stał się przyszłościową instytucją objętą transformacją cyfrową. Zwiększa to wizerunek marki uniwersytetu, pozycjonując go jako lidera w branży edukacyjnej oraz przyciągając studentów.

Długoterminowa skalowalność. Wdrożone rozwiązania zapewniają skalowalną infrastrukturę, która może uwzględnić przyszły wzrost i ekspansję na rynek szkoleń korporacyjnych. Platforma eCommerce i zintegrowane systemy są zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnących wymagań i ewolucji, zapewniając zdolność uniwersytetu do dostosowywania się i jego stałego rozwoju.

Innowacje i wdrożenie platformy eCommerce wraz z możliwościami Salesforce, przyniosły uniwersytetowi wiele korzyści. Obejmują one lepsze doświadczenia studentów, zwiększoną ilość rejestracji i większe przychody, usprawnioną administrację, podejmowanie decyzji opartych na danych, poprawę wizerunku marki i długoterminową skalowalność. Dzięki tym postępom uniwersytet ma lepszą pozycję na rynku i jest gotowy na realizację celów: zaspokojenia potrzeb studentów, klientów korporacyjnych i ewoluującego krajobrazu edukacyjnego.

Twój uniwersytet może skorzystać z tego rozwiązania, jeżeli:

 • Chcesz oferować krótsze formy edukacyjne, które są zgodne z trendem uczenia się przez całe życie i rozwojem karier.
 • Potrzebujesz łatwej w użyciu platformy eCommerce, która ułatwi proces rejestracji i zakupów dla studentów.
 • Chcesz spełniać wymagania rynku, zapewniając specjalistyczne kursy, które zaspokajają określone obszary zainteresowań lub wiedzy eksperckiej.
 • Chcesz mieć wgląd w nowe strumienie przychodów i generować zysk z nowych ofert edukacyjnych, aby zapewnić zrównoważony rozwój finansowy.
 • Chcesz zwiększyć ogólne wrażenia uczniów, oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i zoptymalizowaną platformę dostępną na urządzeniach mobilnych.
 • Chcesz ograniczyć manualne procesy administracyjne programów szkoleniowych, aby skutecznie nimi zarządzać i budować silniejsze partnerstwa.
 • Chcesz mieć dostęp do kompleksowych danych i analiz, które wspomogą podejmowanie decyzji opartych na danych, w celu optymalizacji ofert kursów i strategii edukacyjnych.
 • Chcesz wzmacniać wizerunek marki i kreować swój uniwersytet jako lidera w branży edukacyjnej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.
 • Chcesz skalować swoją działalność, aby uwzględnić przyszły wzrost i dostosować się do ewoluujących potrzeb edukacyjnych.

Skontaktuj się z nami


Salesforce for Automotive

Marcin Pieńkowski

Salesforce Architect and Head of Salesforce