Przejdź do głównego treści

Non-profit

Optymalizuj działania, wspieraj efektywniej

Mimo utrudnień i “nowej normalności”, fundacje i inne OPP (lub NGO) nieustannie mierzą się z typowymi dla siebie wyzwaniami zarządczymi i organizacyjnymi. Wciąż istotne jest efektywne (i gwarantujące bezpieczeństwo) wykorzystanie możliwości wolontariuszy, skuteczne pozyskiwanie środków na działalność statutową i bezproblemowe rozliczenia.

Salesforce, rozpoznawalna na całym świecie platforma CRM, od ponad 16 lat rozwija narzędzia odpowiadające na potrzeby organizacji non-profit.

Ostatnie miesiące były dla wielu osób mieszanką niepewności i nadziei. Pomaganie innym stało się niezwykle ważne, a ludzie zaczęli się intensywniej angażować w różne działania, szczególnie organizowane oddolnie. Niektóre inicjatywy miały charakter doraźny, inne przekształciły się w długoterminowe projekty.

W czym pomoże Twojej organizacji Nonprofit Cloud?

Lista funkcjonalności oferowanych przez platformę jest długa i pozwala na pełne wysycenie potrzeb organizacji non-profit. Zapewnia m.in.:

możliwość efektywniejszej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji

tworzenie widoku 360 stopni darczyńcy i powiązanego z nim otoczenia (wraz z historią wpłat, informacją o celach i kwotach dotacji)

integrację i migrację danych z systemów bankowych, Urzędu Skarbowego i innych źródeł

skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy na działalność

lepsze zarządzanie programami

agregację wpłat na określone cele z różnych źródeł

tworzenie portali dla darczyńców oraz wolontariuszy

optymalizację i automatyzację kluczowych procesów

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zrozum Darczyńców, dostrzegaj wzorce

Połączenie danych, pochodzących z wyciągów bankowych oraz uzyskanych dzięki integracji z systemami płatności takimi jak PayU, DotPay czy PayPal, pozwala na stworzenie pełnych widoków osób wpłacających. Może on uwzględnić również ich otoczenie (np. dzięki ustawieniu relacji pomiędzy darczyńcami posługującymi się tym samym adresem lub kontem bankowym). Narzędzia zbierają wszystkie kontakty i aktywności podejmowane przez określoną osobę. Dzięki widokowi na pełną historię wpłat, znacznie łatwiej jest analizować zaangażowanie poszczególnych darczyńców oraz odpowiednio reagować na zauważone zmiany we wzorcach postępowania. Można szybciej i lepiej odpowiadać na obniżenie poziomu zaangażowania, m.in. tworząc automatyczną komunikację. Z drugiej strony – okazywać wdzięczność, doceniać i zachęcać do angażowania kolejnych osób po zaobserwowaniu wzrostu aktywności.

Dbaj o wartość dla Darczyńców

Darczyńcy (i inne osoby wspierające fundację) oczekują określonego poziomu “obsługi”. Dotyczy to również zaangażowania w budowanie relacji, przybierającego formy znane im z rynku komercyjnego (np. do których zostali przyzwyczajeni przez marki). Cyfrowa obecność fundacji powinna odzwierciedlać współczesne normy i trendy. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do aktywności marketingowych i wspierających budowanie relacji, do których zalicza się m.in.: spersonalizowana komunikacja, korzystanie z kanałów mobilnych oraz social media. Narzędzia wspierające fundraising, opracowane przez Salesforce.org, pomagają zwiększać zaangażowanie darczyńców, co przekłada się na stabilizację napływu funduszy dla fundacji, a może nawet wpłynąć na podniesienie ich poziomu.
Dzięki narzędziom dostępnym na NonProfit Cloud, telefoniczne kampanie outbound, personalizacja komunikacji e-mail, planowanie i wdrażanie aktywności w kanałach mobilnych stanie się prostsze i szybsze.

Pozyskuj, wspieraj i motywuj wolontariuszy

Wolontariusze pełnią w fundacjach kluczową rolę, poświęcając swój czas i energię. Jednak, aby działać efektywnie, potrzebują narzędzi i wsparcia w realizacji codziennych zadań.

Organizacje nieustannie rozwijają swoje zespoły i wkładają duże zaangażowanie w pozyskiwanie kolejnych osób do współpracy. Platforma opracowana przez Salesforce.org umożliwia intuicyjne zarządzanie procesem rekrutacji wolontariuszy. Dzięki rozwiązaniom automatyzującym, zadanie to zabiera mniej czasu oraz staje się prostsze. Korzystając z Salesforce Community Cloud, fundacja może stworzyć platformę wspierającą współpracę pomiędzy wolontariuszami. Gwarantuje ona dostęp do organizowania grup dyskusyjnych i uprawnień moderatorskich (zarówno dla wybranych obszarów treści, jak i do całej platformy) dla ponad 10 tysięcy użytkowników, całkowicie bez kosztów licencji.

Powiedz światu o swojej organizacji

Istnienie organizacji non profit zależy przede wszystkim od zaangażowania ludzi – zarówno darczyńców jak i wolontariuszy. Kluczowym, ale i wymagającym zadaniem, jest dotarcie do osób, którym misja fundacji będzie na tyle bliska, by zechcieli z nią związać swój czas, energię i możliwości finansowe. Skuteczność kampanii zależy od oparcia ich na adekwatnych dla danej branży i prawdziwych danych (Data Driven Marketing). Dzięki wbudowanym narzędziom służącym do zarządzania: kampaniami, zbiórkami, darczyńcami i landing page’ami, Salesforce NonProfit Cloud staje się centralnym źródłem prawdy o wszystkich działaniach fundacji. Uzyskanie widoku 360 stopni w jednej konsoli, pozwala na lepszą analizę i segmentację wszystkich osób (obecnych i potencjalnych darczyńców oraz wolontariuszy). Dzięki tej technologii, możliwa staje się precyzyjna wysyłka spersonalizowanych wiadomości, dołączanie grup i osób do rozbudowanych kampanii, a także eksportowanie kontaktów do systemów zewnętrznych (jeśli to w nich zachodzą procesy marketingowe).

Zadbaj o płynną obsługę spraw

Niezwykle istotne są też osobiste doświadczenia, których źródłem są poszczególne kontakty z daną organizacją. Salesforce Service Cloud oferuje zestaw narzędzi służący do obsługi darczyńcy w trybie omnichannel. Można dzięki nim usprawnić zarówno kwestie związane z wpłatami, jak i informacje o interwencjach lub innych sytuacjach. Zapewnienie zróżnicowanych i otwartych (dostępnych) kanałów komunikacji pozwala na przyspieszenie zgłaszania i rozwiązywania przez fundację zasygnalizowanych jej problemów.

Nasze case study z branży non-profit

Umów się na spotkanie z architektem Salesforce


Salesforce for Automotive

Marcin Pieńkowski

Salesforce Architect and Head of Salesforce