Kontakt

Finanse i ubezpieczenia

Zrozumienie sprzyja
zaufaniu

Klienci oczekują wysokiej jakości doświadczeń podczas wszelkich transakcji konsumenckich. Instytucje finansowe powinny zatroszczyć się o przygotowanie i wdrożenie jak najlepszych narzędzi obsługi cyfrowej. Przydatne stają się zarówno aplikacje mobilne i desktopowe, jak i systemy dziedzinowe, zaimplementowane w danej organizacji (np. transakcyjne, wspierające zadania poszczególnych działów, ułatwiające skuteczne wsparcie klientów i współpracowników). Wszystkie te elementy powinny być ze sobą powiązane w zakresie danych i komunikacji.

Salesforce Financial Cloud to platforma, która oferuje zestaw zintegrowanych narzędzi, opracowanych z myślą o instytucjach finansowych.

Co zyskujesz dzięki Salesforce Financial Services Cloud?

 • dostęp do danych ze wszystkich produktów klienta (kredyty, inwestycje, ubezpieczenia)
 • integrację informacji w formie widoku 360 stopni
 • analizę hierarchii zależności relacji pomiędzy poszczególnymi klientami
 • zarządzanie lejkiem sprzedażowym
 • widok pełnej ścieżki życia klienta ( w tym: skąd został pozyskany)
 • automatyczne przypisywanie leadów do pracowników
 • podpowiedzi co do personalizacji oferty dla konkretnego klienta (kolejna oferta, produkty uzupełniające portfel)

Rozwiązania dla ubezpieczeń

Skuteczne zarządzanie instytucją ubezpieczeniową wymaga nieustannej troski w wielu obszarach:
 • ofertowania, wyceny i zakresu proponowanego rodzaju ubezpieczenia
 • obsługi procesów zarówno dla ubezpieczeń majątkowych i życiowych, jak i specjalistycznych (komunikacyjne, branżowe, ryzyk zawodowych)
 • kalkulacji i oceny ryzyk związanych z zakresem zawieranego ubezpieczenia
 • agregacji i wymiany danych pomiędzy kanałami tradycyjnymi i digital
 • zarządzania zgodami marketingowymi w kontekście istniejących polis klienta
 • pozyskiwania danych niezbędnych do właściwego określenia wartości mienia obejmowanego ochroną
 • sposobów zawierania umów (stacjonarnie i zdalnie), przetwarzania ich, zapewnienia użytkownikom wglądu do ich zakresu, a także automatycznym zarządzaniem odnowieniami i płatnościami
 • pozyskiwania nowych klientów i integracji informacji o nich bez względu na kanał, za którego pośrednictwem zostali obsłużeni (tradycyjny / digital)
 • współpracy z agentami, multiagencjami i innymi pośrednikami (np. OWCA), zapewnieniu im stałego dostępu do aktualnych informacji, odpowiadających zakresowi zawartych umów i posiadanych przez nich uprawnień
 • procesów doradczych, likwidacyjnych i innych form wsparcia klientów
Zadbaj o swoje przedstawicielstwa, spójność i atrakcyjność oferty oraz jak najlepsze doświadczenia ubezpieczonych. Analizy powdrożeniowe firm ubezpieczeniowych, które zaczęły korzystać aktywnie z rozwiązań Salesforce Service Cloud, wykazały średnie wzrosty sprzedaży na poziomie 23%.
Zapytaj o możliwości

Leasing

Podobnie jak w przypadku innych usług finansowych, również i te podlegały istotnej digitalizacji. Z punktu widzenia instytucji kluczowe jest określenie poziomu ponoszonego ryzyka w przypadku wydania pozytywnej decyzji. Dla konsumenta lub organizacji, pragnącej pozyskać dodatkowe środki finansowe, klarowność i szybkość przebiegu procesu (minimalna liczba kroków formalnych, czytelne warunki zebrane w prostej umowie, operowanie dokumentami w formie cyfrowej lub innymi narzędziami pozwalającymi na przeprowadzenie transakcji bez fizycznej wizyty w siedzibie instytucji). Odpowiednie narzędzia IT, oparte na możliwościach dostępnych w ramach platformy Salesforce, pozwolą wysycić zapotrzebowanie wszystkich uczestników procesu dzięki:

 • prowadzeniu kampanii marketingowych, skierowanych precyzyjnie do określonych odbiorców (narzędzia pozycjonujące, look alike, targetowanie behawioralne)
 • zarządzaniu leadami i analizą ich źródeł
 • zarządzanie procesem sprzedaży (przypisywanie odpowiednich ścieżek zakupowych i konsumenckich, podpowiedzi upselling i cross selling, next best offer)
 • zarządzaniu siecią doradców i agentów (w tym podział i hierarchizacja ról, dostępu do informacji dla każdej z nich, podział na regiony, raporty z podejmowanych akcji)
 • automatyzacji działań sprzedażowych i obsługi klienta (np. notyfikacje lub wiadomości wysyłane przez system do odpowiedniej osoby, w związku z określonymi sytuacjami na kontach jej klientów: brakiem aktywności, opóźnieniami płatności, zbliżającym się końcem umowy itp.)
 • odnowy kontraktów
 • zapewnieniu możliwości przeprowadzenia procesów (wyceny, zawieranie umów) w 100% zdalnie (z wykorzystaniem rozwiązań online, SMS, telefon)
 • elektronicznym umowom, harmonogramom spłaty i innym rozwiązaniom wspierającym zarówno klienta, jak i jego opiekuna po stronie firmy
 • integracjom z systemami bankowymi oraz wewnętrznymi programami
 • zapewnieniu wsparcia i doradztwa, dostępnego w kanałach komunikacji preferowanych przez klientów (podejście omnichannel)
 • raportowaniu w różnych obszarach (aktywności klienta, działań prowadzonych przez poszczególnych agentów, kończących się umów i nadchodzących odnowień
 • portalom klienckim (możliwość śledzenia historii swoich umów, kontroli i pobierania harmonogramów spłat, innych działań inicjowanych przez klienta)

Porozmawiajmy o narzędziach

Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenia

Obsługa brokerów

Dystrybutorzy usług finansowych stoją w obliczu podwójnego wyzwania. Jednym z wymiarów jest zarządzanie grupą dealerów i szeroką ofertą produktową, drugim - skomplikowane zasady rozliczeń.

Sprawny system CRM zoptymalizuje procesy operacyjne i zminimalizuje ryzyko błędów.

Jakie obszary można wesprzeć, korzystając z rozwiązań Salesforce?

 • zarządzanie siecią dealerów
 • rozliczenia wynagrodzeń, należności i prowizji za pośrednictwem zautomatyzowanych formuł
 • integracje ze źródłami pochodzenia leadów
 • dystrybucja leadów prowadzona w oparciu o wytyczne terytorialne, branżowe, kompetencyjne lub techniczne (np. najbliższy wolny przedstawiciel)
 • zarządzanie umowami, ich zakresem i obsługą
 • portfele produktowe poszczególnych klientów, wsparcie analityczne dotyczące produktów uzupełniających
 • współpracę w ramach sieci brokerskiej, z wykorzystaniem m.in. wewnętrznych portali, baz wiedzy, repozytoriów materiałów informacyjnych itp.

Poznaj rozwiązania

Skontaktuj się z nami
menucross-circlearrow-left-circlearrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram